Voting for proposals for Slovenian Youth Manifesto

 

Pri pripravi manifesta so bili upoštevani rezultati glasovanja prejeti do 12. 10. 2018.
 
Twitter